DIRI Safety Solutions - digitala riskanalyser för industri och bygg

Riskhantering

Anpassad säkerhetsinformation, dygnet runt!

Vi stöttar dig som har en mobil arbetsplats.

Dygnet runt

Vi vet hur små misstag kan leda till stora katastrofer. Därför gör vi det lättare för dig att hantera dina risker dygnet runt.

Anpassad

Välj de risker som är viktigast för dig och DIRI visar endast relevant information - så att du kan fokusera på att göra ditt bästa arbete.

Samarbete

Arbetslaget är sammankopplade och informeras när det sker förändringar på arbetsplatsen - så att ni kan hjälpa varandra att arbeta säkert.

Arkivering

Den digitala arkiveringen skapar trygghet, möjlighet till reflektioner på tidigare arbeten, och en mer tidseffektiv kravefterlevnad.

Det enda verktyget
i Sverige med ®RISKKORT!

Alla medarbetare har tillgång till säkerhetsinformation om risker från DIRIs bibliotek, dygnet runt, vi utbildas samtidigt som vi gör riskbedömningen!

Som DIRI-användare får du säkerhetsinformation om de risker du väljer i appen. Information om förhållningssätt, utrustning, olyckshantering, lagar och regler. Det gör dig förberedd för olika situationer och arbetsuppgifter. Du har alltid tillgång till relevant information oavsett din och din omgivnings kunskapsnivå.

Det enda verktyget
i Sverige med ®RISKKORT!

Alla medarbetare har tillgång till säkerhetsinformation om risker från DIRIs bibliotek, dygnet runt, vi utbildas samtidigt som vi gör riskbedömningen!

Som DIRI-användare får du säkerhetsinformation om de risker du väljer i appen. Information om förhållningssätt, utrustning, olyckshantering, lagar och regler. Det gör dig förberedd för olika situationer och arbetsuppgifter. Du har alltid tillgång till relevant information oavsett din och din omgivnings kunskapsnivå.

See Our Work

Latest Projects

Stanna upp och tänk till!

Varje medarbetare värderar riskerna, på så sätt deltar alla i utförandet av riskbedömningen och du som arbetsgivare får större kontroll över arbetssituationen. Med hjälp av informationen kan riktade insatser göras och företaget utför ett förbättringsarbete som ger konkurrensfördelar.

Stanna upp och tänk till!

Varje medarbetare värderar riskerna, på så sätt deltar alla i utförandet av riskbedömningen och du som arbetsgivare får större kontroll över arbetssituationen. Med hjälp av informationen kan riktade insatser göras och företaget utför ett förbättringsarbete som ger konkurrensfördelar.

Anpassad för alla!

Vid utformningen av DIRI har enkelhet och tydlighet varit i fokus.