DIRI Safety Solutions - digitala riskanalyser för industri och bygg

Kundsupport

Stöd till dig som redan är kund

Generella frågor

Info@diri.se

Telefon

+46 (0)54 -15 44 88

Telefontider

10:00 - 15:00

För att kunna hjälpa dig
på bästa sätt!

För frågor om avtal och ekonomi kontakta oss via info@diri.se och uppge ditt företagsnamn samt kundnummer. 

För tekniska frågor skicka ett supportärende via appen eller genom formuläret nedan. 

För bästa hjälp ber vi dig beskriva 

 1. vad du gjorde fram till problemet uppstod, 
 2. vad du ville skulle hända,
 3. vad som inte gick att göra. 

 

Bifoga gärna en printscreen på det påträffad problemet och bifoga som fil.

Skicka ett tekniskt supportärende

Varje företag har en utsedd individ, en “super user” som ansvarar för insamling och rapportering av supportärenden. Detta för att minska risken att rapportera likadana ärenden och möjliggöra en snabbare svarstid.

* Du godkänner att vi sparar uppgifter från formuläret för att kunna hantera ditt ärende och föra statistik.

See Our Work

Latest Projects

MEDDELANDEN

Här nedan kan du ta del av aktuella meddelanden, bland annat nya versioner av programvaran och villkorsändringar.

Beskrivning av roller i verktyget:

 • Administratör: Kan se och administrera alla avdelningar, arbetsledare, medarbetare samt arbeten i systemet.

 

 • Arbetsledare / teamledare: Kan se och administrera alla arbeten på tilldelad avdelning.

 

 • Medarbetare: Kan se och administrera sina tilldelade arbeten samt sin egen profil.

 

 • Tillfällig medarbetare: Samma som medarbetare, denna roll kan aktiveras vid behov under tex högsäsong. Avropas löpande med dagslicens.

 

 • Super user: Kunden utser en sk “super user” som har rätten och möjligheten att kontakta DIRI avseende support och användarstöd i enlighet med Allmänna villkor. Övriga användare hos Kunden skall vända sig till Kundens “super user” för rådgivning och användarstöd. Detta val finns om man önskar annan ansvarig för support än administratören.

Hur använder jag tjänsten?

 • Skapa användare: Varje medarbetare skapar en egen profil i DIRI fristående från ett företag.

 

 • Anslut medarbetare: Företaget ansluter, via licens, de medarbetare som ingår i företaget.

 

 • Skapa nytt arbete: Inför ett uppdrag skapar arbetsledaren ett nytt arbete genom 3 steg, information, riskerbedömning och utförande medarbetare. Därefter skickas arbetet.

 

 • Utför riskbedömning: Utförande medarbetare tar emot arbetet och utför riskbedömning, kontroller och godkänner mottagen information.

 

 • Avsluta/Arkivera: När arbetet är avslutat arkiveras det av arbetsledaren och finns tillgängligt för framtida kontroller och revisioner.

DOKUMENT

Här nedan kan du ta del av våra aktuella och tidigare avtal, villkor och policy.