DIRI Safety Solutions - digitala riskanalyser för industri och bygg

Riskhantering

Anpassad säkerhetsinformation, dygnet runt!

See Our Work

Latest Projects

Trygghet för medarbetare

Många medarbetare känner att de metoder för riskbedömning som används idag inte ger tillräcklig eller korrekt information. Man undrar om arbetsmiljön är bra eller dålig för hälsan, och många gånger måste man förlita sig på omgivningen, även om informationen där är bristfällig.

DIRI stöttar medarbetare med rätt utrustning i riskfylld miljö
DIRI riskanalyser, app för säkra arbetsplatse

Som DIRI-användare får du säkerhetsinformation om de risker du väljer i appen. Information om förhållningssätt, utrustning, olyckshantering, lagar och regler. Det gör dig förberedd för olika situationer och arbetsuppgifter. Du har alltid tillgång till relevant information oavsett din och din omgivnings kunskapsnivå.

Trygghet
som team

Har alla i teamet nåtts av den senaste informationen? Har upptäckter som gjorts av någon förmedlats till övriga?

I arbeten med ständigt föränderliga miljöer försvinner information på vägen och medarbetare som ansluter sent får inte ta del av helhetsbilden.

DIRI informerar ditt team om arbetsmiljön
DIRI riskanalyser, app för säkra arbetsplatser

Föreställ dig en arbetsplats där alla alltid vet vad som händer, det minskar missförstånd och därmed olycksrisker. Som DIRI-användare uppdateras du hela tiden med den senaste informationen från ditt team oavsett om ni arbetar på olika skift eller ansluter sent.

Trygghet för arbetsgivare

Känner du som många andra arbetsgivare att det är svårt att nå ut till alla medarbetare med den information som krävs, för att hålla hög säkerhetsnivå och uppfylla lagkrav. Är det svårt att veta vem som har rätt utbildning för vad, och se till att allt arkiveras rätt för kontroller och revisioner? 

DIRI hjälper arbetsgivare med säkerhetsarbetet
DIRI riskanalyser, app för säkra arbetsplatser

Att använda DIRI som en del i ert säkerhetsarbete ger en trygghet i att dina medarbetare alltid har tillgång till den skyddsinformation som krävs. Appen meddelar om någon inte uppfyller kraven för utbildning, och arkiverar allt digitalt så du alltid är redo för en kontroll!

Stöd till dig som skyddsombud!

Som skyddsombud kan du fritt använda DIRI som ditt dagliga hjälpmedel. Sök på den risk du vill veta mer om, och få snabbt tillgång till allt som behövs för att stötta dina kollegor.

DIRI blir din digitala handbok och gör navigering mellan lagkrav, utrustningar och verkligheten lättare.

TRYGGHET GENOM ALLA LED

Dygnet runt

Vi vet hur små misstag kan leda till stora katastrofer. Därför gör vi det lättare för dig att hantera dina risker dygnet runt.

Anpassad

Välj de risker som är viktigast för dig och DIRI visar endast relevant information - så att du kan fokusera på att göra ditt bästa arbete.

Samarbete

Arbetslaget är kopplade till samma uppgift som uppdateras när det sker förändringar - så att ni kan hjälpa varandra att lyckas.

Arkivering

Den digitala arkiveringen skapar trygghet, möjlighet till reflektioner på tidigare arbeten, och en mer tidseffektiv kravefterlevnad.