DIRI Safety Solutions - digitala riskanalyser för industri och bygg

En trygg arbetsplats

Arbetar ni också aktivt med säkerhet,

men når inte hela vägen ut till arbetarna?

See Our Work

Latest Projects

Många bolag arbetar aktivt med säkerhet, men upplever ändå att det är svårt att nå ut till den som utför själva arbetet.

Med appen DIRI
når vi alla!

Ett kraftfullt verktyg för välbefinnande & säkerhet på arbetsplatsen

Appen är utformad att öka medvetenheten om de risker vi står inför, och dygnet runt stötta användaren i det arbetet. Alla har tillgång till samma riskinformation, vilket skapar en tillförlitlig bred kunskap – och liv räddas!

 

Dygnet runt

Vi vet hur små misstag kan leda till stora katastrofer. Därför gör vi det lättare för dig att hantera dina risker dygnet runt.

Anpassad

Välj de risker som är viktigast för dig och DIRI visar endast relevant information - så att du kan fokusera på att göra ditt bästa arbete.

Samarbete

Arbetslaget är sammankopplade och informeras när det sker förändringar på arbetsplatsen - så att ni kan hjälpa varandra att arbeta säkert.

Arkivering

Den digitala arkiveringen skapar trygghet, möjlighet till reflektioner på tidigare arbeten, och en mer tidseffektiv kravefterlevnad.

Hållbara arbetsplatser

Med fokus på människan

DIRI är ett verktyg jag själv ville ha när jag arbetade inom industrin. Hjälplösheten jag kände när säkerhetsinformation som fanns utspridd inte nådde hela vägen fram, fick mig att titta på hur man kunde modernisera och skapa andra sätt att göra riskanalyser på. Nu kommer vi hjälpa fler att leva längre!

Melinda CEO DIRI safety solutions

Melinda

CEO

5/5
" Verktyget är användarvänligt och passar även för medmänniskor med funktionsvariationer. "
Fackförbund
5/5
" Vår generella kunskap om risker skulle absolut höjas med hjälp av det här arbetsverktyget "
Skyddsombud
5/5
" Det är skönt att ha skyddsinformationen på ett ställe, det sparar en massa tid och gör det lättare att kolla upp saker. "
Arbetare